De naakte Keizers van de Psychoanalyse

Een proefschrift van Maarten Boudry

Samenvatting

In zijn gelauwerde boek Klinische Psychodiagnostiek vanuit de Discourstheorie wil de Lacaniaan Paul Verhaeghe ons doen geloven dat Freud als het kind was uit het sprookje dat de naakte keizer
aanwees, en daarmee “de waarheid reveleerde tegen de heersende schijn in”.
In dit werk wil ik aantonen dat die naakte keizer niemand minder dan Freud zélf was. Ik zal de stelling verdedigen dat de barokke pruiken en pompeuze kleren waarmee de psychoanalytici Freuds naaktheid wilden verhullen, in het licht van een redelijke kritiek zo doorschijnend zijn als pompwater.

De naakte Keizers van de Psychoanalyse:
De Immunisatiestrategieën van een Pseudowetenschap

De naakte Keizers van de Psychoanalyse

bron: De Vlaamse Scriptie Bank